Søk i publikasjoner

Frida er universitetenes system for forskningsdokumentasjon. Systemet består av modul for forskningsresultater og modul for kompetansekatalog. Du kan søke globalt i hele Frida, eller velge Avansert søk for å søke på spesifikt universitet. Du kan også søke direkte på navn eller tittel. Du finner Unifob helse med forskergrupper ved å velge følgende fra menyen iEnhet under avansert søk: Universitetet i Bergen – Unidob A/S – halos – Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet (BUS-V).