Forskningsprosjekter

Atferdsproblemer hos barn – utvikling og tilrettelegging av observasjonsinstrument

Avledede PMTO-teknikker i ungdomsinstitusjoner og Familie og nettverks tiltaket (FNT) i Sogn og Fjordane

Folkehelseinstituttet advarer mot e-sigaretter og passiv damping

Evaluering av PMTO i Norge

Formidling av prinsipper for utviklingsstøttende kommunikasjon og sertifisering av Marte meo terapeuter

Kompetanseutvikling og utprøving av nettverksmetodikk i arbeid med barn og ungdom

Kontaktetablering med familier i barnevernsaker – utvikling av forståelse og praksis

Longitudinell studie av ungdommer plassert i døgntiltak

Myndiggjøring av ungdom og foreldre når ungdommen blir plassert i fylkeskommunalt tiltak

Nasjonal plan for utprøving og evaluering av metoden familieråd

Når barn plasseres utenfor hjemmet – risiko og utvikling.

Plassering av fosterbarn i familie og nettverk

PMTO-kurs for fosterforeldre

Regionalt familiesenter – utredningsarbeid

Samhandlingskompetanse med vekt på foreldreveiledning og tverretatlig samarbeid

Søskenplasseringer

Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant barnevernsbarn

Utprøving av en nettverksorientert modell for avklaring og utredning av meldinger til barnevernet

”Barnevernnett.no”- Et faglig nettverk i barnevernarbeid på Vestlandet