Fortsett å lese Slyngeterapi hadde ingen effekt

Slyngeterapi hadde ingen effekt

En ny norsk studie publisert i journal of Rehabilitation medicine fant ingen effekt av tradisjonell fysioterapi, slyngeterapi eller hjemmetrening på pasienter med kroniske nakkeslengassosierte plager Vikne J, Oedegaard A, Laerum E, Ihlebaek C, Kirkesola G. A Randomized Study of New Sling Exercise Treatment vs Traditional Physiotherapy for Patients with Chronic Whiplash-Associated Disorders with unsettled Compensation Claims.…

Les mer Slyngeterapi hadde ingen effekt
Fortsett å lese Ryggplager setter tusenvis ut av spill

Ryggplager setter tusenvis ut av spill

Ryggplager er nå en av de største fraværsgrunnene i norsk arbeidsliv. Men langvarige sykmeldinger unngås kan unngås dersom pasienten møtes med grundige undersøkelser og informasjon. – Det er vanskelig å bryte smertemønsteret ved denne typen plager, men mange pasienter opplever gode effekter hvis tiltak blir satt i verk tidlig i møtet med helsevesenet, sier Hege…

Les mer Ryggplager setter tusenvis ut av spill
Fortsett å lese Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

I en ny studie av Turid Rognsvåg og medarbeidere ble 14 pasientene som ble operert med skiveprotese ved Kysthospitalet i Hagevik høsten 2003 fulgt over en to års periode etter skiveproteseoperasjon. Pasientene ble testet tre ganger før og fem ganger etter operasjonen. Siste oppfølging var to år postoperativt. Spørreskjema og kliniske tester ble benyttet for…

Les mer Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese
Fortsett å lese Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret

Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret

Professor Kirsti Malterud beskriver i en artikkel i Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127, hvordan kvalitetsforbedring på et legekontor kan gjennomføres med enkle midler. Kvalitetsforbedring der uønskede hendelser forebygges gjennom daglig refleksjon, er et viktig supplement til sentral overvåking og sanksjoner når noe går galt. Et enkelt opplegg for registrering og intern gjennomgang av rutinesvikt –…

Les mer Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret
Fortsett å lese Ny nakke- og ryggpoliklinikk

Ny nakke- og ryggpoliklinikk

Ullevål universitetssykehus har nå samlet alle spesialister i en ny poliklinikk, og målet er at poliklinikken skal bli Skandinavias fremste utredningspoliklinikk og et nasjonalt kunnskapssenter for pasienter med lidelser i nakke, rygg og bekken. Nakke- og ryggpoliklinikken består av et tverrfaglig miljø med leger og annet personell fra Fysikalsk medisinsk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling…

Les mer Ny nakke- og ryggpoliklinikk